แจ้งชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อได้ 4 ช่องทางดังนี้
   1. โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 099-1949464
   2. ทางเว็บไซต์ โดยเลือกหนังสือที่ต้องการ คลิกปุ่ม/เข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลการสั่งซื้อให้ครบถ้วน
   3. ทางอีเมล์ contact@mavisshopping.com โดยแจ้งรหัสสินค้า จำนวนที่สั่งซื้อ ชื่อผู้สั่งซื้อ และเบอร์โทรศัพท์
   4. ทาง Line ID : mavislucky5
 
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 ขั้นที่ 1 สั่งซื้อผ่าน 4 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น กรณีสั่งซื้อทางเวปไซด์ และอีเมล์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง
 ขั้นที่ 2 ชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด 100%

วิธีการชำระเงิน

ชำระทาง  https://pay.sn/mavisshopping

หรือ

 
  ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี
         
ธนาคารกสิกรไทย/    วีรนิจ ศุขปรีดี/ ออมทรัพย์/ เลขที่ 737-232-801-5

 

   ไทยพาณิชย์ /

 

วีรนิจ ศุขปรีดี/  
ออมทรัพย์/ เลขที่ 406-867-839-6

 ขั้นที่ 3 ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางร้านที่ 
E-mail :contact@mavisshopping.com หรือ
ส่งมาที่ line ID : mavislucky5 หรือ 
แจ้งมาที่เบอร์ 099-1949464 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.mavisshopping.com
โดยระบุชื่อ ที่อยู่จัดส่ง วันที่ชำระ เวลาที่ชำระ จำนวนเงิน โอนเข้าธนาคาร 
 ขั้นที่ 4 จัดส่งสินค้า